O nama

Savez udruga Molekula

djeluje na području Grada Rijeke od 2007., želeći pridonjeti razvoju lokalne zajednice u području nezavisne kulturne produkcije. Trenutne članice Saveza su udruge Drugo more, Prostor plus, Ri Rock, Filmaktiv i Delta 5.  Savez rukovdi sa četiri prostora, među kojima se javni programi odvijaju u Filodrammatici i Omladinskom kulturnom centru Palach. Upravo su ta dva prostora važan fakotor za razvoj i kontinuitet programskih aktovnosti udruga, umjetničkih organizacija, građanskih inicijativa i ostalih skupina.

Savez udruga Molekula prostorne resurse kojima upravlja besplatno dodjeljuje udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima i skupinama koje se bave suvremenom umjetnošću i kulturom, socijalno angažiranim sadržajem i kritičkim društvenim praksama za mlade.

Prostori Filodrammatice i OKC Palach namijenjeni su svima onima koji odgovaraju programskom profilu i kriterijima vrednovanja programa. Doneseni profil služi Savezu i svim zainteresiranim vanjskim korisnicima kao pokazatelj vrsta programa koji su namijenjeni za izvođenje u prostorima Filodrammatice i OKC Palacha. 

Nositelji programa moraju se pridržavati programskog profila i područja djelovanja koji su usmjereni prema: 

 • suvremenoj umjetnosti i kulturi
 • suvremenim kritičkim društvenim praksama: promišljanje društvenih prilika i poticanje društvene promjene 
 •  obrazovnom programu namijenjenom razvoju i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u sektoru kulture i mladih kao i studentskih organizacija 
 • obrazovnom programu važnom za unapređenje kvalitete života mladih te rada s mladima 

 

Sukladno tome Savez udruga Molekula razlikuje i vrstu programa koji se realiziraju u prostorima Filodrammatice i OKC Palacha, a to su: 

 • Javni programi (glazbeni programi svih oblika, izvedbeno-scenske intervencije, javne tribine, konferencije, predavanja, filmske i književne večeri);
 • Radionice (manje grupe korisnika, zatvoreni simpoziji); 
 • Razvoj produkcije (probe, istraživanja, razvoj projektnih aplikacija); 
 • Prezentacije (konferencije, javne prezentacije udruga/organizacija); 
 • Sastanci (organizacija civilnog društva, udruga, studentskih udruga); 
 • Rezidencijalni programi (razvoj različitih oblika suvremenog kulturnog stvaralaštva).

Misija

Omogućiti prostornu i logističku podršku pri afirmaciji nezavisnih kulturno-umjetničkih praksi kroz aktivno sudjelovanje udruga civilnog društva i mladih na području grada Rijeke u produkciji, afirmaciji i prezentaciji raznih oblika suvremenog stvaralaštva sukladno statutu Saveza.

Savez udruga Molekula drži da prostori kojima upravlja moraju biti dostupni nezavisnoj kulturnoj sceni u Rijeci bez novčane naknade

Dijelatnosti i ciljevi

Savez je osnovan u cilju promocije i poticanja djelatne skrbi za ostvarivanje kulturnih, obrazovnih i drugih interesa građana te povećavanja učestalosti, kvalitete i utjecaja aktivnosti nezavisnog kulturnog sektora i sektora kulture mladih.


Programi koji se provode u svim prostorima kojima Savez udruga Molekula upravlja ne mogu se koristiti za religijske programe i skupove u organizaciji udruga koje promiču pojedinu religiju. Također prostore ne mogu koristiti političke stranke kao ni bilo koja organizacija koja promovira određenu političku opciju ili stranku. 

Svi korisnici moraju poštivati vrijednosti jednakosti i ravnopravnosti, a programi koji potiču na netrpeljivost ili mržnju na seksualnoj, rodnoj, nacionalnoj, religijskoj osnovi biti će isključeni.Djelatnosti Saveza udruga Molekula sukladno Statutom su

 • progamsko povezivanje i suradnja neovisnih u neprofitnih inicijativa u kulturi te kulture mladih na području Republike Hrvatske kroz organiziranje skupova, manifestacija, performansa, izložbi, tribina, radionica i sl.
 • organiziranje radionica i drugih aktivnosti u svrhu prijenosa znanja i vještina;
  sudjelovanje članica Saveza na tribinama, skupovima i radionicama drugih udruga i organizacija u Hrvatskoj i svijetu;
 • izdavanje periodičke publikacije poput časopisa, newslettera, biltena kao i stručne publikacije s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Saveza, u skladu s posebnim propisima;
 • produciranje multimedijalnih sadržaja za potrebe Internet izdavaštva iz područja svoje djelatnosti;
 • izdavanje audiovizualne produkcije nastale u sklopu aktivnosti Saveza te promotivnih materijala iz područja svoje djelatnosti, u skladu s posebnim propisima;
 • razmjenjivanje programa i suradnja sa sličnim grupama u Hrvatskoj i šire.

Drugo more

Drugo more je neprofitna organizacija koja se bavi produkcijom, promocijom, istraživanjima, obrazovanjem i diseminacijom informacija na području kulture. Osnovano je krajem 1999. godine, međutim, aktivnije započinje sa radom tek od sredine 2002. godine u Rijeci.

Drugo more je svojim programima uvijek bilo usmjereno ka suvremenoj umjetničkoj sceni, inozemnoj, ali i domaćoj. Držeći se načela suvremenosti i izvrsnosti organiziralo je čitav niz programa iz područja izvedbenih, likovnih, filmskih i glazbenih umjetnosti.

Saznaj više!

Filmaktiv

Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audio-vizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja. Snažno orijentiran prema društveno angažiranom filmu, Filmaktiv od 2001. godine (registriran 2004. kao udruga građana) realizira brojne radionice dokumentarnog filma u Rijeci i Hrvatskoj, organizira ili sudjeluje u organizaciji filmskih festivala i revija, razgovora o filmu, te producira dokumentarne, eksperimentalne i animirane filmove.

Saznaj više!

Prostor plus

Prostor plus Udruga za izvedbene umjetnosti Prostor plus osnovana je 2002. godine, kako bi zadovoljila potrebe hrvatskih izvedbenih umjetnika u suvremenom plesu i fizičkom kazalištu, te osigurala radionice za umjetnike koji se žele razvijati kroz ove kazališne rodove.

Saznaj više!

Delta 5

Delta 5 okuplja umjetnice i umjetnike na lokaciji bivšeg industrijskog kompleksa u Rijeci. Prostor Delta 5 podijeljen je na nekoliko ateljea/studija te jednu projektnu prostoriju koja služi za zajedničke prezentacijske, produkcijske i društvene namjene članova i suradnika udruge.

Saznaj više!

RiRock

Udruga Ri Rock upisana je u registar Udruga početkom 2006. godine, iako su članovi Udruge djelovali kao neformalna grupa od 2001. Udruga je nastala zajedničkim naporima mladih demo bendova koji su se okupili sa zadatkom održavanja kontinuiteta Ri Rock festivala te unaprjeđenja koncertne i rock kulture u gradu Rijeci.

Godine 2005. Udruga Ri Rock preuzima organizaciju istoimenog festivala koji dobiva posve novi smisao.


Saznaj više!

Prostori Saveza udruga Molekula

OKC Palach

O.K.C. Palach je klub u programskom upravljanju SUM-a, osnovan s jednostavnom misijom razvoja kulturne scene grada Rijeke i osnaživanja prostorne dostupnosti za provedbu žanrovski neograničenih glazbenih programa, studentskih radova suvremene umjetnosti, filmskih ciklusa, političkog aktivizma te afirmacije nužnosti drugačijega pristupa organizaciji koja se temelji na dostupnosti, ravnopravnosti, jednakim mogućnostima kako za udruge koje čine Savez, tako i za ostale korisnike Palacha koji žele ostvariti zamišljeno unutar klupskih prostorija.

Saznaj više!

Filodrammatica

Prostor Filodrammatice se od svojih „baroknih“ početaka s kraja 19.stoljeća mijenjao sukladno političkim promjenama strukture grada, od vojnih dužnosnika i aparatčika prema sadašnjem korištenju usmjerenom spram pozicioniranja različitih umjetničkih i izvedbenih praksi. Savez koristi prostor zgrade Filodrammatice na prvom katu kroz veliku dvoranu i galeriju, uredske prostore na prvom i drugom katu. Sama dvorana je radi bogate prošlosti i pozicije u samom centru prepoznata kao zaštićeno javno dobro.

Saznaj više!

Delta 5 / Stara Molekula

Nakon 7 godina rada u bivšem skladištu Ivexa, Savez udruga Molekula se početkom ožujka 2014. godine preselio u „nove“ prostore pritom zadržavajući prvobitan lokalitet. Nekadašnje tvorničke prostorije ne koristi samo nezavisna scena. Stanare zgrade čine i nagrađivani arhitekti, skvoteri, riječki rokeri, bilderi, alpinisti čineći jedan zanimljiv spoj posve različitih djelatnosti pod istim krovom kojega je konačno Riječka luka preuzela pod svoje od Grada. Ipak, na drugome katu su nekadašnje uredske i polujavne prostorije SUM-a naslijedili riječki umjetnici/e koji nakon uvodnog dijaloga s preostalim članicama kreću s prenamjenom prostorija u privatne umjetničke „stanove“.

Saznaj više!

Radiona RiUse Centra

Radiona RiUse-a je jedan od prostora koji se nalazi pod upravljanjem Saveza unutar projekta Forget Heritage – Kreativne industrije u prostorima kulturne baštine. Radiona je opremljena alatom za obradu drvnog i metalnog materijala. Prostor koristi ponajviše za Izgradnju predmeta i namještaja od drvenog otpada – kao odgovor na sustavno iracionalnu kulturu ne iskorištavanja sirovina (otpada). Također prostor je otvoren za rad organizacijama civilnog društva unutar područja suvremene umjetnosti i kulture ukoliko imaju potrebu za alatom i znanjem za ostvarivanje produkcijskih riješenja za svoje individualne projekte.

Saznaj više!

Salon RiUse centra

Salon RiUse-a je drugi prostor dodijeljen Savezu unutar projekt Forget Heritage – Kreativne industrije u prostorima kulturne baštine. Prostor se koristi za dvije aktivnosti projekta.

1) Edukacija djece i mladih ljudi koja pokriva teme klimatskih promjena I reciklažnih praksi – kao odgovor na ignoriranje I neznanje većinskog dijela populacije po pitanju ljudskog utjecaja na planet Zemlju I njenog uništavanja

2) Umjetničko – istraživački segment – ekspermentiranje u području novih primjena i načina iskorištavanja otpadnog materijala ( ponajviše plastični otpad) – umjetnosti I istraživanje kao pokretači napretka

Saznaj više!

Projekti

Nova javna kultura i prostori društvenosti

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije...

Saznaj više!

Kulturne politike odozdo

Savez udruga Molekula sudjeluje u provedbi te je partner na projektu Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje kojim započinje svoj aktivni rad i razvoj 2021. godini. Demokratizaciju upravljanja javnim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata...

Saznaj više!

Publikacije

Momento II

Rijeka više nije isti grad kao što je bila nekada. Prije gotovo desetak godina, kulturna se ponuda mogla svesti na nekolicinu klubova,  umirućih kina i kazalište s vječnim reprizama nekoć davno napisanih klasika.

Saznaj više!

Skip to content