Društveno poduzetnički generator

Drustveno poduzitnicki generator - logo

DRUŠTVENO PODUZETNIČKI GENERATOR partnerski je projekt Saveza udruga Rojca iz Pule i Saveza udruga Molekula iz Rijeke.

Kao što je vidljivo iz samog naziva, projekt u fokusu ima poticanje i razvoj društvenog poduzetništva koje podrazumijeva društveno odgovorno poslovanje usmjereno ka stvaranju društvenih koristi.

Društvena ekonomija važna je komponenta europskog gospodarstva u kojem čini 10% njenog BDP i zapošljava više od 11 milijuna ljudi. U Hrvatskoj se tek počinju zamjećivati mali pomaci u razvijanju kulture društvenog poduzetništva. U Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji vrlo je mali broj društveno poduzetničkih inicijativa te još uvijek ne postoji poticajno okruženje za njihov razvoj.

Savez udruga Rojca je u civilno-javnom partnerstvu s Gradom Pulom pri upravljanju društvenog centra. U Rijeci se razmatra mogućnost razvoja civilno-javnog partnerstva kroz razvoj društveno-kulturnog centra. Uz prostorne kapacitete, brojnost civilnih organizacija i znanje upravljanja projektnim ciklusima, postoje realne osnove za pokretanje društvenog poduzetništva koje bi omogućilo daljnji održivi razvoj ovih centara.

U odnosu na to, kroz projekt Društveno poduzetnički generator provest će se niz aktivnosti usmjerenih ka stvaranju poticajnog okruženja i ka osnaživanju organizacija civilnog društva za pokretanje društvevno poduzetničkih inicijativa. Provest će se istraživačke, edukacijske i zagovaračke aktivnosti u svrhu stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva. Kroz projekt će se također omogućiti postavljanje sustava podrške za razvoj društvenog poduzetništva u regiji.

Opći cilj:

Projektom želimo doprinjeti održivom razvoju društveno kulturnih centara u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji stvaranjem poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva.

Misija projekta:

Razraditi ideju o mogućnostima financiranja društveno kulturnih centara društveno poduzetničkim aktivnostima. Pokrenute društveno poduzetničke inicijative donijeti će dugoročne promjene u održivom razvoju društvenih centara kroz investicijska ulaganja u društveno kulturnim centrima iz dobiti društvenih poduzeća i kroz zapošljavanje u organizacijama civilnog društva koje su pokrenule poduzetničke inicijative.

Tko su korisnici projekta

  • organizacije i udruge Savez udruga Rojc i Savez udruga Molekula
  • organizacije civilnog društva, poduzetnici, zadruge, jedinice
    lokalne samouprave, upravni odjeli i službe, razvojne agencije, zaklade,
    Centar za poduzetništvo, Gospodarska komora, Sveučilište u Rijeci itd.

Aktivnosti:

  1. Edukacijske aktivnosti za osnaživanje OCDa društveno-kulturih centara Rojc i Molekula za pokretanje društveno poduzetnčkih inicijativa
  2. Istraživanje potreba i kapaciteta
  3. Zagovaračke aktivnosti za stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva
  4. Postavljanje sustava podrške za razvoj društvenog poduzetništva u regiji

Projekt “Društveno poduzetnički generator”, Savez udruga Rojca i Savez udruga Molekula provode u okviru instrumenta “Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj”. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – operativni program Razvoj ljudskih potencijala i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske – sa 199.935,08 kuna. Ulogu posredničkih tijela u provedbi projekta imaju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklade za razvoj civilnoga društva. Projekt traje godinu dana, a provodi se od 29.12.2014. do 28.12.2015.

Skip to content