Uvjeti korištenja prostora

Pravilnik o uvjetima korištenja prostora SUM-a

Savez udruga Molekula (SUM) od travnja 2014. upravlja prostorima Filodrammatice i Palacha sukladno potpisanom ugovoru s Gradom Rijekom, dana 16. siječnja 2014. (br. 05-1/2014) o korištenju prostora za obavljanje programskih cjelina:

 • glazbeni programi
 • program izvedbenih umjetnosti (dramska umjetnost, ples i pokret)
 • izložbeni program vizualnih umjetnosti
 • program nove medijske kulture
 • književni program
 • audiovizualni program
 • ostali kulturni programi (tribine, predavanja, seminari, edukacijski programi, radionce i slično)

Kao savez udruga koji se bave kulturom i mladima, u suradnji sa Studentskim kulturnim centrom (SKC), želimo pružiti prostornu i logističku podršku nezavisnim kulturno-umjetničkim praksama u produkciji, afirmaciji i prezentaciji raznih oblika suvremenog stvaralaštva.

Sukladno tome, ovim pravilnikom definiramo uvjete korištenja prostora Filodrammatice i Palacha kroz način rada, opis korištenja tehničke opreme, način određivanja termina kao i obveze organizatora programa.

Cilj ovoga pravilnika je sukladan definiranim djelatnostima SUM-a kojima se prostori nude na korištenje radi programskog povezivanja i suradnje neovisnih i neprofitnih inicijativa u kulturi, te mladih osoba i studentske populacije kroz pružanje mogućnosti razvoja različitih kulturnih aktivnosti koje uključuju: glazbeni program, program izvedbeno-scenskih umjetnosti, izložbeni program, programe novomedijske kulture, književne prezentacije, filmske programe, različite vrste edukacija, konferencija, simpozija i slično.

Odrebe Pravilnika su dužni poštovati svi budući korisnici navedenih prostora u cjelosti bez iznimaka!

Opći uvjeti korištenja

Princip rada?
Prostore koje programski koristi SUM mogu koristiti svi oni koji odgovaraju uvjetima definiranim Pravilnikom kroz programe koji pripadaju usuglašenom programskom profilu unaprijed definiranih područja. Prije svega otvoreni smo za suradnju s udrugama, umjetničkim organizacijama i pojednicima koji čine nezavisnu suvremenu kulturnu i umjetničku scenu, mladim osoboma i studentskom populacijom kao i korisnicima koji poštuju osnovne vrijednosti predstavljene pravilnikom.

Svi programi moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda: programi se ne smiju zasnivati na širenju mržnje ili bilo kakvog oblika netrepeljivosti na rasnoj, nacionalnoj, seksualnoj ili rodnoj osnovi.
 • dostupnost i participacija: programi moraju biti raznovrsni i dostupni svima, posebno onima slabijeg imovinskog stanja. SUM nastoji ovime pružiti mogućnost stvaranja jednakih uvjeta za različite korisnike kako bi svatko imao šansu sudjelovanja i koristi od organizacije programa u prostorima.
 • partnerstvo: SUM sve korisnike tretira jednako, te će sa svima nastojati uspostaviti odnos koji se temelji na povjerenju i suradnji.

Ako se korisnik ne pridržava navedenih kriterija, koordinacijsko tijelo SUM-a može odlučiti da se pojedinom korisniku na određeno vrijeme onemogući korištenja prostora.

Tko može koristiti prostore i biti nositeljem programa?

Nositelji programa u prostorima SUM-a mogu biti:

 • udruge
 • umjetničke organizacije
 • neformalne grupe, pojedinci i drugi subjekti
 • javne ustanove

Javne ustanove mogu koristiti resurse samo iznimno (kada se radi o suradnji s nezavisnim organizacijama ili o posebnim programima) i pod uvjetima koji se zasebno dogovaraju.

Kroz provedbu programa, SUM je razvijao određeni programski profil i područje djelovanja.

Predloženi programi moraju pripadati sljedećim područjima:

 1. suvremenoj umjetnosti i kulturi
 2. suvremenim kritičkim društvenim praksama: promišljanje društvenih prilika i poticanje društvene promjene
 3. obrazovnom programu namijenjenom razvoju i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u sektoru kulture i mladih kao i studentskih organizacija
 4. obrazovnom programu važnom za unaprijeđenje kvalitete života mladih te rada s mladima

Prostori SUM-a se ne mogu koristiti za religijske programe i skupove u organizaciji udruga ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog karaktera. Također, ne mogu ih koristiti niti političke stranke, kao ni bilo koja organizacija koja promovira određenu političku opciju

Vrste programa prema listi prioriteta?

SUM razlikuje nekoliko razina programa koji se realiziraju u prostorima, Filodrammatice i Palacha. U slučaju da se za isti termin prijavi više programa, prednost će se dati prema listi prioriteta:

 1. Javni programi (glazbeni programi svih oblika, izvedbeno-scenske intervencije, javne tribine, konferencije, predavanja, filmski i književni programi)
 2. Radionice (manje grupe korisnika, zatvoreni simpoziji)
 3. Razvoj produkcije (probe, istraživanja, razvoj projektnih aplikacija)
 4. Prezentacije (konferencije, javne prezentacije udruga/organizacija)
 5. Sastanci (organizacija civilnog društva, udruga, studentskih udruga)
 6. Rezidencijalni programi (razvoj različitih oblika suvremenog kulturnog stvaralaštva)

Dodatni kriteriji: kontinuirana suradnja s članicama SUM-a, značaj za razvoj programskog profila

Tko odlučuje o provedbi programa?

Odluke o provedbama naznačenih odredbi i poštivanju programskog profila donosi koordinacijsko tijelo SUM-a.

Koordinacijsko tijelo SUM-a je imenovano Skupštinom kao najvećim upravljačkim tijelom SUM-a. Čine ga tri predstavnika koji se pojedinačno brinu za prostore Filodrammatice i OKC Palacha

Omladinski kulturni centar Palach
Lokacija: Kružna 6 i 8
Ukupna površina: 709m2
Više o prostoru pročitajte na stranici prostora OKC Palach

Filodrammatica
Lokacija: Korzo 28/I
Ukupna površina: 709m2
Prostorna podjela: 547m2
Više o prostoru pročitajte na stranici prostora Filodrammatica

Rezervacija termina

Rezervaciju termina odnosno prijavu programa je moguće izvršiti isključivo putem e-maila. Za rezervaciju termina u Filodrammatici pisati na filodrammatica@molekula.org, za rezervaciju O.K.C. Palacha palach@molekula.org
U mailu je potrebno navesti:

 • Naziv udruge / neformalne inicijative / organizacije / pojedinca
 • Prostor za kojeg se korisnik prijavljuje
 • Naziv programa
 • Period korištenja prostornog resursa (datum i vrijeme ulaska u prostor, datum i vrijeme javnog događaja)
 • Broj sudionika programa i/ili očekivan broj posjetitelja
 • Tip programa (program otvoren za javnost / program namijenjen zatvorenoj grupi korisnika / radno-produkcijski program / sastanci)
 • Kratki opis programa
 • Potrebna oprema (o popisu opreme u pojedinim prostorima informirajte se na linku)
 • e-mail i broj mobitela osobe za kontakt

Odgovor na upit o rezervaciji prostora možete očekivati unutar tri dana nakon slanja maila.

Termine je potrebno rezervirati što je ranije moguće, a prema utvrđenim rokovima za rezervaciju termina.
Konačna rezervacija termina potvrđena je pismenom potvrdom (e-mail) i potpisivanjem ugovora, a prema utvrđenim rokovima:

Rezervacija termina Filodrammatica Palach
Javni programi 15 dana prije realizacije 15 dana prije realizacije
Radionice 15 dana prije realizacije 15 dana prije realizacije
Razvoj produkcije 30 dana prije realizacije 30 dana prije realizacije
Prezentacije 15 dana prije realizacije 15 dana prije realizacije
Sastanci 15 dana prije realizacije 15 dana prije realizacije
Rezidencijalni programi 30 dana prije realizacije 30 dana prije realizacije
Potvrda termina Filodrammatica Palach
Javni programi 7 dana prije realizacije 7 dana prije realizacije
Radionice 7 dana prije realizacije 7 dana prije realizacije
Razvoj produkcije 15 dana prije realizacije 15 dana prije realizacije
Prezentacije 7 dana prije realizacije 7 dana prije realizacije
Sastanci 7 dana prije realizacije 7 dana prije realizacije
Rezidencijalni programi 7 dana prije realizacije 7 dana prije realizacije

Uskraćivanje mogućnosti korištenja

U slučajevima otkazivanja termina koji je već potvrđen i/ili ugovoren (osim u slučaju više sile, tj. osim u slučaju nastupa objektivnih okolnosti na koje se ne može utjecati) te u slučajevima grubog kršenja ugovornih obaveza, SUM zadržava pravo uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja prostora na rok od najdulje godinu dana, o čemu odlučuje predsjednik prema preporukama koordinacijskog tijela.

Trajanje termina:

 • programski dio – veći dio ukupnog termina
Vrste programa Trajanje
Festivali do 7 dana
Izložbe do 15 dana
Pojedinačne predstave 2 dana pripreme + 2 izvedbe
Konferencije/skupovi 1 – 4 dana
Glazbeni programi 1 – 3 dana, više od toga je festival
Radionice i otvoreni programi za javnost 1 – 4 dana
Kontinuirani programi Do 7 dana
Ostala događanja 1 – 3 dana
 • tehnički dio (postavljanje/rastavljanje)

Rastavljanje može trajati najdulje do 16:00 sati dan nakon završetka javnog programa / događanja (osim nedjeljom). Ovisno o raspoloživosti termina, može se dogovoriti produljenje termina za postavljanje / rastavljanje, a što se potvrđuje nakon predana pismena zahtjeva organizatora.

Na odluku prostornog koordinatora, korisnik se može žaliti predsjedniku SUM-a koji/a je obavezan/na istu proslijediti Skupštini.

Za svaki program u prostorima koje kontrolira SUM potpisuje se Ugovor o privremenom korištenju koji definira prava i obveze korisnika te ga potpisuju predsjednik SUM-a i korisnik u 2 primjerka.
Preuzmite ugovor o privremenom korištenju (PDF)

Skip to content