Publikacije

Napušteni gradski prostori i razvoj nezavisne kulturne scene

Kada govorimo o napuštenim gradskim prostorima koji bi se mogli koristiti za potrebe nezavisne kulturne scene i kulture u širem smislu, govorimo o ambivalentnoj temi. S jedne strane uvijek postoji potreba za prostorima…

 

Konceptualizacija: Savez udruga Molekula
Urednik: Luka Rodela
Grafičko oblikovanje: Leo Kirinčić
Godina: 2017.

*Ova publikacija je izdana uz podršku Zaklade “Kultura Nova”. Mišljenja izražena u ovoj publikaciji odražavaju isključivo mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade “Kulura Nova”

Momento II

Rijeka više nije isti grad kao što je bila nekada. Prije gotovo desetak godina, kulturna se ponuda mogla svesti na nekolicinu klubova,  umirućih kina i kazalište s vječnim reprizama nekoć davno napisanih klasika.

Nakladnik: Savez udruga Molekula (SUM)
Urednik: Damir Batarelo
Autori: Damir Batarelo, Davor Mišković, Nataša Antulov
Lektura: Sara Livaić za Kombinat
Ilustracije: Anja Sušanj za Kombinat
Fotografije: Erik Paladin, Magdalena Rikanović, Igor Crnković
Dizajn i prijelom: Lea Jurin, Nina Delanović za Kombinat
Tisak: Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Naklada: 300 kom | Rijeka, 2015.
Zahvale: Udruga Ri Rock, Kombinat, Odjel za kulturu grada Rijeke
Donatori: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Europska kulturna fondacija

Aktivnosti se provode u suradnji sa Savezom udruga Klubtura kroz program Akcijskog kulturnog laboratorija (CT-Lab).
Aktivnosti financiraju Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska kulturna fondacija.

Skip to content